PS Karavan

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje „Obchodní podmínky“ pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je pouze zboží uvedené v objednávce.

3. Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výši ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

4. Cena a platba

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží v případě, že zboží není momentálně na skladě a nelze-li jej zajistit ani u dodavatele.

U zboží, které není skladem (týká se zejména zakázkové výroby nábytku, eventuálně dalších druhů zboží), si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat úhradu finanční zálohy ve výši 70% z celkové částky. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím je tato záloha nevratná v případě, je-li zakázka již v realizaci.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta na zboží skladem je v průměru 2 – 3 dny. V případě, že je zboží skladem, jej prodávající vyexpeduje v nejbližším možném termínu.
V případě zboží na objednávku bude kupující telefonicky nebo e-mailem informován o nejbližším možném termínu. Dodací lhůta začíná dnem uhrazení 70% zálohy.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na e-mailové adrese info@pskaravan.cz nebo v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod. na tel. 773 024 472 / 776 877 957.

6. Dopravní podmínky a poštovné

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

 • Osobní odběr na výdejním místě – 0 Kč
 • Česká pošta po ČR– 109 Kč bez DPH
 • DOBÍRKA – Česká pošta po ČR – 145 Kč bez DPH
 • Zboží s váhou nad 50kg a jiné rozměrné zboží – v závislosti na vzdálenosti a objemu

Objednané zboží si může kupující vyzvednout na výdejním místě PSKARAVAN.CZ (po telefonické domluvě termínu a času) na adrese Žižkova 370/331, 400 04 TRMICE. Zboží bude rezervováno po dobu 3 pracovních dní, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví předem jinak. Na výdejním místě je možné platit pouze hotově.

Zboží je posíláno společností ČESKÁ POŠTA. Dodací lhůta je v rámci ČR 48 hod. od expedice zboží, probíhá přes den od 10.00 – 18.00 hod. V době Vaší nepřítomnosti Vás bude dopravní společnost kontaktovat a domluví se na předání zásilky.

7. Reklamace

Zboží lze reklamovat v případech, kdy jste obdrželi:

 • poškozené zboží
 • doručení jiného zboží, než jste si objednali
 • nekompletní zboží 

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.

Reklamační postup

Po obdržení výše uvedených náležitostí, provozovatel zahájí reklamační řízení u zasílatele. 
Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na výše uvedené vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Odstoupení od smlouvy

Zákazníkem:
V případě  nesplnění provozovatelem smluvních podmínek dodání.

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost, kupujete-li si zboží jako soukromá osoba, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.  V případě takového Vašeho rozhodnutí, zboží, které jste převzali, zašlete zpět na naší adresu. Zboží musí být kompletní a musí být vráceno ve  vhodném přepravním obalu, protože provozovatel internetového obchodu neručí za případné poškození před přijetím zboží.

Provozovatelem:
V případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny cen zboží.

V případě odstoupení zákazníkem – musí zákazník oznámit provozovateli tuto skutečnost, a to elektronicky na emailovou adresu info@pskaravan.cz. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

V případě, že zákazník již zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde provozovatel bez zbytečných odkladů posoudí stav vráceného zboží.

V případě, že je zboží vráceno provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Provozovatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

9. Ochrana dat

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů provozovateli internetového obchodu PSKARAVAN.CZ panu Rudolfu Patzeltovi, který se zavazuje, že veškeré  osobní údaje získané od zákazníků užívá jen pro svoji potřebu a údaje nepředá třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny proti zneužití a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. 

10. Údaje o provozovateli internetového obchodu

Prodávající:

Hana Opavská

Žižkova 370/331, 40004 Trmice

 IČO: 75473453

 DIČ: CZ8262082917

Kontaktní údaje
Telefon: 00420 773 1024 472
E-mail:  info@pskaravan.cz
Sídlo firmy: Žižkova 370/331, 400 04 Trmice

Adresa provozovny : Žižkova 370/331, 400 04 TRMICE

Účet :

 • Hana Opavská
 • Banka : Česká spořitelna a.s.
 • Název účtu : ČS a.s.
 • Č.ú.: 5746256339
 • Č. banky : 0800
 • IBAN: CZ66 0800 0000 0057 4625 6339

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Prodávající je plátcem DPH.